Termeni si conditii

Scopul acestor termeni şi condiţii:

“Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului “www.resurseprofesori.ro” reprezintă un acord încheiat între orice persoană (denumit în continuare utilizator) care vizitează ori accesează site-ul sau care doreşte să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv serviciul (denumit în continuare “serviciul”) şi Centrul de Resurse Educationale în calitatea sa de proprietar şi administrator al site-ului şi de furnizor al serviciului. Acest acord stabileşte care sunt condiţiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul www.resurseprofesori.ro (denumit în continuare “site-ul”) ori poate utiliza în orice mod serviciul oferit prin intermediul site-ului; – conţinut: orice document aflat pe acest site precum şi fragmente/porţiuni ale acestor documente, indiferent sub ce formă se regăsesc: text, grafică, sunet, imagine, film, programe etc. – utilizator: orice persoană care accesează acest site pentru orice motiv, inclusiv pentru a posta un conţinut precum şi pentru a descărca, folosi, copia parţial sau integral documente/ fişiere care se regăsesc pe acest site; – serviciu înseamnă furnizarea către utilizatori a accesului la date şi informaţii transmise de Centrul de Resurse Educationale şi furnizorii săi prin Internet (aceştia putând fi inclusiv utilizatorii), cu ajutorul acestui site, inclusiv posibilitatea de a publica conţinut nou pe acesta; – Centrul de Resurse Educationale se referă la Centrul de Resurse Educationale S.R.L. cu sediul social în  Oras Buftea , Strada Trandafirilor , nr 20 , Judetul Ilfov Com. : J23/515/05.02.2020

CUI : RO42212351

 

Copyright

Termeni şi condiţii de utilizare

În vederea utilizării site-ului utilizatorii sunt rugaţi să furnizeze date personale şi date de contact, pentru crearea și configurarea unui cont personal în cadrul aplicației.

Acceptarea acordului

Accesarea sau vizitarea în continuare a site-ului, a oricărei pagini din acesta şi/ sau a serviciului, precum şi a oricărei componente a acestuia constituie o acceptare în întregime și necondiţionată a acordului şi a oricărei prevederi din acesta, iar neacceptarea acestui acord ori a oricărei prevederi din acesta atrage obligaţia persoanei respective de a înceta de îndată accesarea site-ului.

Conţinutul site-ului

Conţinutul site-ului aşa cum este el definit este proprietatea Centrul de Resurse Educationale, în afara cazurilor în care este menţionat expres autorul. Toate lucrările publicate pe acest site sunt protejate de “Legea dreptului de autor” şi de Tratatele şi acordurile internaţionale privind drepturile de proprietate intelectuală. Utilizatorii pot folosi conţinutul site-ului exclusiv în scopuri educaționale. Utilizatorilor le este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuţia parţială, integrală sau modificată a conţinutului acestui site în alte scopuri.

Securitate

Utilizatorul ia la cunoştinţă că Centrul de Resurse Educationale nu poate controla şi nu oferă niciun fel de sugestii, garanţii sau condiţii privind securitatea sau conţinutul informaţiilor care trec prin reţeaua sa de comunicaţii şi prin Internet sau prin Serviciu. Utilizatorul ia la cunoştintă că serviciile sunt disponibile prin Internet şi, deşi Centrul de Resurse Educationale va face tot ce îi stă în putinţă pentru a menţine securitatea informaţiilor, nu poate garanta că informaţia pe care Utilizatorul o primeşte sau o trimite folosind Serviciile va fi permanent în siguranţa.

Conexiunea la alte reţele

Serviciul poate fi folosit de către Utilizator pentru a afla diferite informaţii afişate de către Centrul de Resurse Educationale pe Web, pentru a face legătura cu alte Reţele sau site-uri web din lume, iar Utilizatorul se angajează să respecte politicile de utilizare valabile în acele reţele sau site-uri. Utilizatorul acceptă starea de fapt că Centrul de Resurse Educationale nu controlează aceste site-uri, nu este responsabil şi nu îşi asumă nicio obligaţie în ceea ce priveşte alte site-uri, orice link din alte site-uri sau conţinutul acestora. Orice includere de link-uri spre alte site-uri sau reţele este făcută numai pentru ajutorul Utilizatorului şi nu implică sprijinirea de către Centrul de Resurse Educationale a materialului disponibil pe sau prin acele site-uri sau reţele şi nici vreo asociere cu operatorii lor. Utilizatorul accesează acele site-uri şi le foloseşte produsele şi serviciile exclusiv pe propriul risc. Centrul de Resurse Educationale nu garantează că serviciile sau conţinutul furnizate de terţe surse sunt acceptabile şi disponibile în orice parte a României. Dacă Utilizatorul accesează alt conţinut sau servicii de pe site-uri ale unor terţi, Centrul de Resurse Educationale nu este responsabil pentru respectarea de către utilizator a legilor locale sau a altor acte normative în vigoare în acele ţări.

Limitarea răspunderii

Centrul de Resurse Educationale nu este răspunzător pentru erorile sau omisiunile prezente în conţinutul furnizat de site. Centrul de Resurse Educationale nu este răspunzător pentru erorile sau omisiunile prezente în conţinutul furnizat de utilizatori. Utilizatorul acceptă că Centrul de Resurse Educationale nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune directe sau indirecte rezultate din accesarea/ folosirea acestui site.

Protecţia datelor personale

Există probabilitatea de a fi necesară solicitarea unor informaţii cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa poștală, adresa de e-mail şi numărul de telefon, pentru a putea îmbunătăţi calitatea serviciilor oferite de site, pentru a răspunde întrebărilor utilizatorilor şi pentru a ţine evidenţa utilizării site-ului. În acest sens, Centrul de Resurse Educationale va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele furnizate de utilizatori, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. Prezentul acord constituie informare către utilizatori că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii în condiţii optime a serviciului. Centrul de Resurse Educationale este operator de date cu caracter personal având autorizaţia/notificarea 5210 din 01.06.2007.

Modificarea acordului

Centrul de Resurse Educationale îşi rezervă dreptul de a modifica în orice mod, oricând şi oricare dintre clauzele acestui acord, fără nicio notificare prealabilă şi fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate faţă de utilizatori. Simpla utilizare sau accesare a oricărei facilităţi oferite de site sau de serviciu intervenite după operarea modificării reprezintă acceptarea deplină şi necondiţionată de către utilizator. Neacceptarea oricărei modificări atrage obligaţia respectivului utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului.

Legea aplicabilă. Litigii

Clauzele prezentului acord sunt interpretate şi executate potrivit legislației în vigoare pe teritoriul României. Părţile convin ca în cazul unor neînţelegeri privind validitatea prezentului document sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanţii lor. În cazul în care părţile nu reuşesc să ajungă la nicio înţelegere amiabilă, atunci, pe baza unei înştiinţări scrise din partea oricărei părţi către cealaltă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest acord sau cu utilizarea site-ului se va soluţiona de catre instanţele de judecată competente.

Politica de anulare 

In cazul in care, dupa efectuarea platii pentru un abonament dar inainte de publicarea vreunui articol, va razganditi si nu mai doriti sa publicati articolele aveti posibilitatea de a solicita returnarea sumei achitate. In acest sens va rugam sa ne scrieti la adresa office@resurseprofesori.ro. Veti primi banii inapoi in termen de maxim 7 zile lucratoare de la primirea solicitarii dumneavoastre.

Politica de livrare

Abonamentele sunt create ca produse virtuale, implicit nu se livrează niciun produs fizic.

0
    0
    Cosul tau
    Cosul tau este golInapoi